Jesteś tutaj: Bip -> Rejestry i archiwa
Rejestry i archiwa

PROWADZONE REJESTRY EWIDENCJE I ARCHIWA

Sprawy pracownicze (komórka kadry)

 1. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 2. Roczne karty ewidencji obecności w pracy zatrudnionych pracowników.
 3. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych.
 4. Listy obecności pracowników.
 5. Rejestr wypadków przy pracy pracowników.
 6. Rejestr wypadków przedszkolaków.
 7. Ewidencja dokumentów kadrowych do kapitału początkowego.
 8. Ewidencja wniosków rejestrujących do ZUS.
 9. Archiwum akt pracowników zwolnionych od 1981.

Sprawy finansowo – księgowe (Główny księgowy)

 1. Ewidencja finansowo – księgowa.
 2. Ewidencja środków trwałych.
 3. Ewidencja płacowa.
 4. Ewidencja do kapitału początkowego (Rp – 7).
 5. Ewidencja – Funduszu świadczeń socjalnych.
 6. Ewidencja raportów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 7. Archiwum dokumentów źródłowych finansowo – księgowych, list płac, kart wynagrodzeń, inwentaryzacji oraz funduszu świadczeń socjalnych. Wszystkie ewidencje księgowe prowadzone są w formie elektronicznej.

Sprawy dydaktyczne (nauczyciele)

 1. Dzienniki zajęć na poszczególnych grupach przedszkolnych.
 2. Rejestr przedszkolaków.
 3. Ewidencja wyjść i wycieczek z dziećmi.

Sprawy zaopatrzeniowe (intendent)

 1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 2. Ewidencja ilościowo – wartościowa magazynu żywności i środków czystości.

Dostęp do wszystkich wyszczególnionych dokumentów w godzinach urzędowania jednostki.